Menu

KASUTUSTINGIMUSED

1.  Tingimuste ulatus ja kehtivus
 

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Amrita Baltic OÜ(edaspidi e-pood E-Kauplus) omanik Amrita Baltic OÜ vahel Amrita Baltic e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Amrita baltic OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid oigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad oigusaktid. 
1.3 Amrita Baltic OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides kaesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning taiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja taiendustest teatatakse interneti lehekulje www.e-kauplus.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning taiendused jõustuvad vastava muudatuse voi täienduse avaldamisest interneti lehekuljel www.e-kauplus.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste joustumist,  kohaldatakse Teie ja Amrita Baltic OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nahtud teisiti.

 

2.  Hinnad
 

2.1. E-kaupluses hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 satestatule. 
2.2. Koik hinnad sisaldavad kaibemaksu 20%.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 
 

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“. 
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti voite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jatkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete lehekuljele. 
3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõoutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku lehekuljele.
3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekulgedel olevate lahtrite taitmisel tahelepanelik, sest selle informatsiooni tapsusest ja oigsusest soltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja haireteta kohaletoimetamine. 
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu joustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Amrita Baltic OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine
 

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise lehekuljel endale meelepärane makseviis. 
4.2. Toodete eest saate tasuda: 
1) Internetipanga kaudu.
2) Sularahas, meie kontoris Laki 34 Tallinn

3) Kaardiga kohapeal

4) Sularahas kättesaamisel, Venipak kullerile

 

Tellimuse summa alates 100€ ületamisel võime küsida ettemaksu.

 

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 paeva jooksul ostusummat tasunud.

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
 

5.1. Peale Lepingu joustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal. 
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses maaratud tahtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires uldjuhul 3-7 paeva.   
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses maaratud tarnetahtaja jooksul ei ole voimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole voimalik asjaoludel, mille eest Amrita Baltic OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpaeva jooksul arvates Lepingu joustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning uhtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tahtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tahtaja tottu huvi toote ostmise vastu, on Teil oigus oma tellimus tuhistada (vt tapsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile. Tellimisel toote osas saadame teile 50% ettemaksu arve. 
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. 
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole voimalik. 
5.6. Palun jalgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete oigsust valtimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Amrita Baltic OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus voi arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest voi ebaõigsusest. 
5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@e-kauplus.ee voi Amrita Baltic OÜ kontakttelefonile 6017338. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
 

6.1. Teil on oigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tuhistada, saates e-Kauplus.ee e-poe elektroonposti aadressile info@e-kauplus.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga voi helistades Amrita Baltic OÜ kontakttelefonil 6017338. 
6.2. Peale toodete kattesaamist on Teil 15 paeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil voimalus 15 paeva jooksul toode tagastada voi valja vahetada muu toote vastu, saates Amrita BalticOÜ e-poe aadressile info@e-kauplus.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, voi helistades amrita Baltic OU kontakttelefonil 6017338. Tagastamisele ei kuulu arvutimangud, arvutitarkvara ning kehahooldus-ja hugieenitooted.  
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulud kuni 10 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 paeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel. 
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama koiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). 
6.5. Amrita Baltic OÜ e-poel on õoigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on pohjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Amrita Baltic OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Amrita Baltic OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab amrita Baltic OU Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nous tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Amrita Baltic OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nouetele mittevastavate toodete tagastamine
 

7.1. Amrita Baltic OÜ vastutab toodete nouetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile uleandmisest.
2. Amrita Baltic OÜ ei vastuta: 
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase asutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. 
7.3. Toote nouetele mittevastavuse voi puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu voi taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Amrita Baltic OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt naidatud pangakontole hiljemalt 30 paeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. 
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vööramatu jõud
 

8.1. Amrita Baltic OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Amrita Baltic OÜ ees teisele poolele kaesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates oigusaktides satestatud juhtudel ja ulatuses. 
8.2. Amrita Baltic OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Amrita Baltic OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Amrita Baltic OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused
 

9.1. Kõiki Amrita Baltic OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise kaigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kruptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Amrita Baltic OÜ-l puudub neile juurdepaas. 
9.2. Kaesolevates tingimustes eraldi lahendamata kusimustes lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest. 
9.3. Teie ja Amrita Baltic OÜ vahel seoses  e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse labiraakimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil oigus poorduda oma oiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse

Vaidluste lahendamisel lahtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest.

9.4. Müüjal on õigus nõuda Ostja käest Kaupade hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui 3 päeva.

 

10. Diskleimer

 

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Amarita Baltic OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 E-Kauplus.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 7000 EUR-i maksev sülearvuti on järsku müügis 70 EUR-iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-Kauplus.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul e-Kauplus.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 6017338 või e-maili teel info@e-kauplus.ee

 

Euroopa Liidu uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatakse ligipääsuks aadressil http://ec.europa.eu/odr

e-Kauplus.ee © 2010 - 2017